Cho-ui (1789-1866)

korealainen, korea, tee, vihreä tee, historia, tietoa, zen, buddhalaisuus, filosofia, cha dao, teen tie

Kunnianarvoisa (venerable, buddhalainen titteli) Cho-ui syntyi vuonna 1789 nykyisen Etelä-Korean alueelle etelä-Jeollan maakuntaan. Hänen alkuperäinen sukunimensä on todennäköisesti ollut Chang, vaikkei Cho-ui koskaan puhunutkaan sukujuuristaan ryhdyttyään munkiksi 16-vuotiaana. Hänen buddhalainen dharma-nimensä oli Ui-sun, joka vaihtui 19-vuotiaana koetun valaistumiskokemuksen myötä Cho-uiksi.

Tutustuminen teehen

Vuonna 1806 Cho-ui tapasi ensimmäistä kertaa Dasanin ("teevuoren") eli Jeong Yak-Yongin (1763-1836), kuuluisan maanpaossa elävän konfutselaisen oppineen ja teenharrastajan. On epäselvää kumpi ensin esitteli teen toiselle, mutta heistä tuli läheiset ystävät. Ystävyyssuhde oli vähintäänkin erikoinen, sillä Dasan oli neo-konfutselainen sekä lisäksi kääntynyt roomalaiskatoliseen uskoon, eivätkä kummatkaan uskonnot yleensä suhtautuneet suopeasti buddhalaisuuteen.

Kunnianarvoisa Cho-ui vieraili Seoulissa ensimmäistä kertaa vuonna 1815. Buddhalaista munkkia ei päästetty kaupungin sisäpuolelle, mutta Cho-ui onnistui silti saavuttamaan monia ystäviä sekä seuraajia kaupungin ylhäisön parista. Neo-konfutselaisuuden ja buddhalaisuuden kitkaiset välit sekä oppineiden näkemä vaiva kaupungin ulkopuolelle matkustamisesta ovat osoitus Cho-uin lahjoista. 

Cho-uin näkemys teestä

Noin 40-vuotiaana Cho-ui vetäytyi vuorille ja rakensi itselleen Ilchi-am nimisen majan, jossa hän vietti lähes koko loppuelämänsä meditoiden ja opiskellen. Täällä hän myös kehitteli buddhalaista metodologiaansa, josta väiteltiin vielä pitkään hänen kuolemansa jälkeen. Cho-ui katsoi, että seonissa(zen, chan) oli tarpeellista harjoittaa paitsi keskittymismeditaatiota (samatha) myös oivallusmeditaatiota (vipasyana). Samatha-meditaatiolla tavoiteltiin "ei-mieltä", jonka hän uskoi saattavan kehittää välinpitämättömyyttä todellisuuden syvällisempää luonnetta kohtaan.

Cho-ui ilmaisi huolensa aiheesta kirjoittaessaan:

"In monasteries they are accustomed to drinking tea in the manner of Zhaozhou but nobody knows about the Way of Tea."

Zhaozhou oli kiinalainen chan-mestari, joka esiintyy kuuluisassa tee-aiheisessa koanissa, zen-paradoksissa. Tällä kommentilla Cho-ui myös kiinnitti huomiota teekulttuurin taolaisiin puoliin, joihin hän selvästi oli syvällisesti perehtynyt.

Kunnianarvoisan Cho-uin käsitys teestä heijastelee hänen käsitystään buddhalaisuudesta. Hän piti teen luonnollista epä-itsekkyyttä ja haluista riippumattomuutta osoituksena teen puhtaasta olemuksesta. Jos teetä joi kokien syvällisen meditatiivista iloa eikä kiintynyt sen olemukseen, saattoi teen avulla saavuttaa valaistumisen.

Vuonna 1830 Cho-ui käänsi Chang Poyuanin 1595 kirjoittaman kiinalaisen teeklassikon Chalun koreaksi. Hieman myöhemmin vuonna 1837 Cho-ui kirjoitti ehkä merkittävimmän korealaisen teeklassikonDongChaSongin (Itäisen teen hymni), joka on monipuolisuudellaan ansainnut paikkansa aasialaisten teeklassikoiden keskuudessa. Teos käsittelee runollisella kielellä korealaisen teen laatua, teen hyveitä sekä teen prosessoinnin ja valmistamisen käytännöllisiä puolia.

Cho-ui pysyi hyväkuntoisena elämänsä loppuun saakka ja vieraili usein ystäviensä luona vain palatakseen rakkaaseen Ilchi-amiinsa, jossa hän kuoli vuonna 1866.

With no other guests but a white cloud and the bright moon, I am raised to a place far higher than any immortal.

 

Lue lisää Korean teehistoriasta

Tarkastele tuotetta Korea OP Jeju Teekaupassa

Tarkastele tuotetta Jeoncha Teekaupassa

 

2 tuotetta

Aseta laskevaan järjestykseen

2 tuotetta

Aseta laskevaan järjestykseen